The facts, hypotheses, considerations:  

Richard Pálkováč

Grey objects - explanation of dark energy, Photonism - the essence of consciousness.
In our universe, there is only one distance between civilizations - knowledge.
The world around us is there for that, that the quality of our consciousness
 can manifest and
improve.

   

  

         0. Why are photons so important and decisive?

         1. Photon essence of consciousness - Photon world.

         1A. Dark energy, simple explanation.

         1B. Explanation of negative, dark energy, and dark matter.

          1C. Universes in other dimensions.

       1D. Sivé objekty, Black holes, or just "Grey Objects"?

         1E. Why gravitational singularities exist and why are they immaterial ?

            1F. Can the "Big Bang" result from my "Grey Objects" hypothesis ?

         X. Philosophical Physics / Filozofická fyzika.

        Y. Photonism. Is materialism religion ?

      0A. Prečo sú fotóny tak dôležité a určujúce ?

      0B. Veľkosť fotónu ?

      0C. Fotonizmus. Je materializmus náboženstvo ?

      1. Prečo existujú gravitačné singularity a prečo sú nehmotné ?

      1A. Podstata zápornej, tmavej energie a tmavá, temná hmota.

      1A1. Temná (tmavá) hmota a temná (tmavá) energia - stručne.

      1B.Vesmíry v iných (ďalších) dimenziách.

         1C. Zákon zachovania energie. 

            1D. Entropia a "pasca na fotóny". 

            1E. "Pasca na fotóny", fenomén UFO a guľový blesk.

         1F. Môže „Big Bang“ vyplývať z mojej hypotézy „Sivé objekty“ ?

            1G. Problém súčasnej kozmológie.

      1H. Rozdiel medzi živým a neživým.

      1J. Rozhovor s umelou inteligenciou ChatGPT OpenAI.

      1K. Rozdiel medzi človekom a súčasnou umelou inteligenciou.

       2. Viera verzus poznanie.

        2A. Matematika a svet okolo nás.

           2a. Prečo materializmus nestačí ?

       2B. Singularity, vedomie a spol.- malá debata.

      2C. Vlnová povaha častíc.

       3. Gravitácia a "tmavá hmota".

         3A. Koľko  dimenzií má náš priestor ?

       4. Ako sa svetlo dokáže šíriť rovnakou rýchlosťou voči každému.

        4A. Fotónový svet.

       5. Čo je to vedomie ?

      5.AA Fotónová podstata vedomia-fotónový svet-UFO/UAP .

      5.X Fotónová podstata vedomia .

        5A. Teleportácia vedomia .

         5a. Bezvedomie, alebo "bezpamätie" ?

         5A1. Viem, že som ...

       5B. Nezmyselný stroj ... román .

            5C. Pánom svojho sveta ... poviedka. 

       6. Čo je to čas ?

       7. Zmysel vesmíru ?  - poviedky

        7A. Mechanizmus evolúcie pre vznik inteligentného života .

       7B. Prečo existuje Biblia a náboženské texty ? 

        7C. Podstata nášho univerza, ak je okolitý svet simulácia.

      7D. Fenomén "život bez jedla".

         8. Pár úvah o špeciálnej teórii relativity.

       8A. Totálne vysvetlenie relativity - bez matematiky, ....

      8B. Relativistická hmotnosť.

       9. Existujúca, pevne daná budúcnosť ? 

        9A. Existuje, pevne daná budúcnosť ? Druhý krát.

       10. Dilatácia času, na vlastné oči.

       11. Relativita súčasnosti - Špeciálna teória relativity.

         12. Prečo nestačí iba dilatovať čas ... ?

       13. Virtualiti a spol. - sci-fi poviedka.

       14. "Paradox" dvojičiek - výpočet "A JE TO !

      14A. Absolútna vzťažná sústava verzus relativita.

       15. Prečo GPS funguje ? Potvrdzuje GPS teóriu relativity ?

         16. Diagnostika 1.9 TDI PD "A JE TO" (uhol synchronizacie)

         16A. Diagnostika Suzuki Vitara 2015 +.

         16B. Automatická prevodovka TF-71SC Suzuki Vitara 1.4 Boostrejet.

         16C. Diagnostics Honda CRF450L .

         17. Ako previest ATARI800XL programy z mgf kazety do PC ?

         17A. História môjho programovania "A JE TO !"

         18. Bezdrôtový prenos obrazovky smartfónu na TV

         19. GPS, vytycovanie pozemkov.

      20. Zatmenie Slnka 20.3.2015 (Mesiacom) - fotenie Slnka A JE TO.

         21. Zafarbi si svoju motorku - moje FLASH animácie, hry.


    Flag Counter