Rozdiel medzi človekom a súčasnou umelou inteligenciou (LLM AI).    december 30, 2023

Medzi súčasnými veľkými jazykovými modelmi (LLM AI) a človekom sú dva základné rozdiely. Najprv popíšem ako veľké jazykové modely (ďalej len LLM) vznikajú a pracujú.

Súčasné LLM vo fáze učenia sa, prípadne vo fáze jemného dolaďovania, bežia na super počítačoch so super rozsiahlymi pamäťami. Tu sa vo fáze učenia neustále menia parametre, váhy umelej neurónovej siete. Keď sa táto fáza ukonči, vykopírujú sa parametre do súboru a tento sa potom umiestni na menší počítač (dnes si to už môžete urobiť aj na domácom lokálnom počítači) aj s príslušným ovládacím programom a takto beží napríklad četovacia aplikácia. Nastavené parametre , váhy umelej neurónovej siete (ktorých sú miliardy) sa už nemenia, chýba totiž výkon toho super počítača, ktorý by to mohol robiť.

1. základný rozdiel : U človeka beží tento „super počítač“ , jeho mozog, neustále a teda parametre jeho neurónovej siete sa menia neustále s novými vstupmi.

2. základný rozdiel : Počítač na ktorom beží umelá neurónová sieť pracuje hardvérovo bez chýb, kdežto ľudský mozog pracuje s neustálymi chybami , nepresnosťami. Neustále v ňom umierajú neuróny a aj sa tvoria nové.

Tieto dva základné rozdiely spôsobujú, že človek je tvorivý a súčasná umelá inteligencia a LLM nie.   

    Flag Counter