Fotónová podstata vedomia - fotónový svet - UFO/UAP.                          máj 29, 2021

Uvažujme o podstate vedomia čisto materialisticky. Vedomie je teda produktom mozgu, prípadne jeho súčinnosti s celým telom človeka, alebo iného rozvinutého živočícha.

Čo to vedomie je teda vo svojej podstate ? Sú to bunky/neuróny ? To určite nie.  Vedomie je výsledkom elektro-chemickej interakcie týchto buniek/neurónov. Túto interakciu, ako všetky ostatné, okrem interakcií v atómových jadrách a gravitačnej interakcie, sprostredkúvajú fotóny a virtuálne fotóny. Vedomím teda sú tieto fotóny a preto má vedomie jasne fotónovú podstatu už aj z čisto materialistického pohľadu.

Svet  okolo nás, sa nám javí ako materiálny, tvorený hmotou, teda látkou a poľom. Toto je, ale len veľmi dobrá teória, že je to tak.

Presvedčení môžeme totiž byť, len o existencii častíc, ktoré nám tento svet sprostredkujú, vytvárajú jeho zdanie. Tieto častice sú hlavne fotóny, prípadne virtuálne fotóny.  Atómami môjho hypotetického tela, sa nedokážem priamo "dotknúť" atómov iného objektu, ani tieto priamo uvidieť, detekovať. To, že moja ruka dokáže uchopiť, iný objekt a ten objekt neprepadne mojou rukou (ako keby som bol duch), je spôsobené elektromagnetickou interakciou, ktorú vytvárajú fotóny. Rovnako je to aj so zrakom.

Skutočný fyzik, by teda na otázku, čo je zdrojom všetkých tých fotónov, mal odpovedať : "Neviem, ale v súčasnosti, sa veľmi dobrou teóriou ukazuje tá, ktorá tvrdí, že sú to elektróny a ostatné častice podľa  Štandardného modelu fyziky častíc."

Základných interakcií, ktoré náš svet vytvárajú, je viac. Je tu silná interakcia, ktorú vytvárajú gluóny, ale táto pôsobí len v atómových jadrách. Atómy sú, ale len teória, ako vidíme a teda silná interakcia je len teória vnorená v teórii, takže sa ňou, nemusím v tomto článku zaoberať.

Slabú interakciu, tiež nebudem zmieňovať, lebo nie je základná, aspoň podľa mňa , pretože je sprostredkovaná časticami s nenulovou pokojovou hmotnosťou.

Gravitačnú interakciu, ale musím uvažovať, lebo tá rovnako ako fotónová (elektromagnetická) interakcia, vytvára ilúziu sveta okolo nás. Gravitácia, je v súčasnosti chápaná, ako prejav zakriveného časopriestoru. To je, ale len  matematická konštrukcia, ktorá veľmi úspešne, popisuje makrovesmír v našom blízkom okolí. Podstata gravitácie bude v interakcii, ktorú sprostredkúva hypotetická častica gravitón. Túto časticu a ani podstatu tejto interakcie, ale zatiaľ nepoznáme.

Takýmto postupom, sa v konečnom dôsledku, dostaneme až k jedinej entite, o ktorej existencii môžeme byť na 100% presvedčení a tou je naša myseľ, naše vedomie.  Potrebujeme teda vôbec fotóny/gravitóny ?  Ak by sme chceli pokračovať ďalej čiste filozoficky, tak asi nie, ale to mňa už nezaujíma. Takže ja si myslím, že fotóny a gravitóny sú reálne rovnako, ako naše vedomie, existencia všetkého ostatného je už ale len, pre súčasnosť veľmi dobrá teória. V budúcnosti, bude ale táto téória, určite nahradená zásadne inou  a niekdy možno až absolútnou, základnou pravdou.

UFO / UAP.

UFO / UAP, ako fyzické kozmické lode s posádkou fyzických tiel mimozemšťanov, ktoré môźeme zostreliť, prípadne môžu havarovať a armády si ich odvezú na tajné základne, kde ich budú študovať, považujem za nezmysel. Fotografie a videá takýchto objektov sú teda podvody. Jedine také fotky a videá podvody nie sú, na ktorých sú zobrazené hlúpe pokusy armád, takéto niečo zostrojiť.

Ak sú na našej planéte minozemšťania, tak sú tu podľa môjho názoru, jedine vo forme fotónových objektov. Ak tieto objekty žiaria v oblasti viditeľného spektra, tak ich môžeme vidieť aj na vlastné oči ako žiariace, svietiace objekty. Sú to vlastne reprezentácie vedomí týchto mimozemšťanov, ktorí už odhalili fotónovú podstatu vedomia a teda už nemusia existovať v ilúzii fyzického tela. 

Pokiaľ je takýto objekt v blízkosti nás, tak môže interagovať s našim vedomím, ktoré má rovnako fotónovú podstatu, a vytvára v ňom obrazy, ktoré nazývame v súčasnosti halucinácie.

Keďže v blízkej budúcnosti prestane byť fenomén UFO, alebo po novom UAP (unidentified aerial phenomena) tabu téma aj v oficiálnej vede, tak môj podrobný názor je tu :  http://riki1.eu/pasca_na_fotony.htm


Doplnené 26.6.2021 :

Oficiálny report o UAP pre verejnosť:

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf
   

    Flag Counter