Temná (tmavá) hmota a temná (tmavá) energia.                                   september 06 , 2016

Temná hmota sa správa presne tak, ako by existovali, približne rovnaké vesmíry ako náš, aj v ostatných dimenziách, ako tých našich a navzájom pôsobili gravitačne na seba. Napríklad "za našou" galaxiou sú ďalšie a tak na úrovni galaxie/galaktickej kopy, je gravitácia „silnejšia“ ako na úrovni hviezdy, lebo všetky vesmíry sú rovnako riedke ako náš. Preto je málo pravdepodobné, že "na mieste" Slnka, sa nachádza hviezda z iných vesmírov, naproti tomu, je veľmi pravdepodobné, v podstate zákonité, že "na mieste" našej galaxie sú iné galaxie v ďalších dimenziách.

Zápornú, tmavú, temnú, čistú energiu, vysvetlím veľmi jednoducho. Je to energia (jediná), ktorá sa uvoľnila pri Veľkom tresku. Jej časť sa zmenila na hmotu (a na pre nás tmavú hmotu vo vesmíroch v iných dimenziách) , teda látku a pole a zvyšok sa zmenil na ostatné energie tejto hmoty. Najjednoduchším príkladom týchto ostatných energií je pohybová energia hmotných objektov vesmíru. Toto je priamo rozpínanie vesmíru, ale aj ostatný pohyb galaxií a hviezd v galaxiách. Všetky tieto pohyby sú prirodzene brzdené gravitáciou, alebo udržiavané na obežných dráhach.

Teraz prichádza môj predpoklad-hypotéza : http://riki1.eu/Sive_objekty_Grey_objects.htm Odmietam totiž uveriť, že hmota dokáže zotrvať vo svojej kvalite (napríklad schopnosti gravitačne pôsobiť), do nekonečna, čiže napríklad v "gravitačnom lise", ktorý sa nachádza v centrách galaxií veľkosti našej galaxie. Teda predpokladám, že tu v singularite tohoto centrálneho objektu (podľa mňa v Sivom objekte) dochádza k "miznutiu" gravitačnej hmoty. Z hľadiska nejakej fyzikálnej inventúry energií, môžme rovno povedať, že tu sa hmota (a pre nás tmavá hmota vo vesmíroch v iných dimenziách) mení na tmavú, temnú, čistú energiu.

A táto "inventúra", je presne dôvod, prečo tmavá, temná, čistá energia odpudzuje, lebo ak sa stráca gravitačná hmota, tak gravitácia zoslabuje a pohyb objektov vesmíru bude stále menej brzdený, galaxie sa budú rozpadávať (vznik priečky v galaxiách) a vesmír sa bude zrýchlene rozpínať.

           
                                                                     kredit: nobelprize.org

Singularita, kedže je 0 rozmerná (bezrozmerná) už nie je súčasťou iba nášho 3D vesmiru, ale ona a hlavne energia v nej, prislúcha už vesmíru ako celku, takže vesmírom vo všetkých dimenziách. Rovnako to platí aj o Veľkom tresku, ten tiež nie je len záležitosť nášho 3D vesmíru, ale vesmírov vo všetkých dimenziách.

Je to jednoduché, ale nikto tomu zatiaľ neverí.

http://riki1.eu/Sive_objekty_Grey_objects.htm

http://riki1.eu/Gravitacia_a_tmava_hmota.htm   

    Flag Counter