Úvahy, hypotézy a iné :                  .eu

Richard Pálkováč

Šťastný je ten, kto pozná zmysel života, alebo aspoň si to myslí.

   

  

       1. Sivé objekty, Black holes, or just "Grey Objects"?

        1A. Explanation of negative, dark energy, and dark matter.

         3B. Universes in other dimensions.

        X. Philosophical Physics / Filozofická fyzika.

      1A. Podstata zápornej, tmavej energie a tmavá, temná hmota.

      1A1. Temná (tmavá) hmota a temná (tmavá) energia - stručne.

         1B. Zákon zachovania energie. 

            1C. Entropia a "pasca na fotóny". 

         1D. Môže „Big Bang“ vyplývať z mojej hypotézy „Sivé objekty“ ?

            1E. Problém súčasnej kozmológie.

       2. Viera verzus poznanie.

        2A. Matematika a svet okolo nás.

       2B. Dvojštrbinový experiment a spol.- malá debata.

      2C. Vlnová povaha častíc.

       3. Gravitácia a "tmavá hmota".

         3A. Koľko  dimenzií má náš priestor ?

      3B.Vesmíry v iných (ďalších) dimenziách.

       4. Ako sa svetlo dokáže šíriť rovnakou rýchlosťou voči každému.

       5. Čo je to vedomie ?

        5A. Teleportácia vedomia .

         5a. Bezvedomie, alebo "bezpamätie" ?

         5A1. Viem, že som ...

       5B. Nezmyselný stroj ... román .

            5C. Pánom svojho sveta ... poviedka. 

       6. Čo je to čas ?

       7. Zmysel vesmíru ?  - poviedky

        7A. Mechanizmus evolúcie pre vznik inteligentného života .

       7B. Prečo existuje Biblia a náboženské texty ? 

        7C. Podstata nášho univerza, ak je okolitý svet simulácia.

         8. Pár úvah o špeciálnej teórii relativity.

       8A. Totálne vysvetlenie relativity - bez matematiky, ....

       9. Existujúca, pevne daná budúcnosť ? 

        9A. Existuje, pevne daná budúcnosť ? Druhý krát.

       10. Dilatácia času, na vlastné oči.

       11. Relativita súčasnosti - Špeciálna teória relativity.

         12. Prečo nestačí iba dilatovať čas ... ?

       13. Virtualiti a spol. - sci-fi poviedka.

       14. "Paradox" dvojičiek - výpočet "A JE TO !"

       15. Prečo GPS funguje ? Potvrdzuje GPS teóriu relativity ?

         16. Diagnostika 1.9 TDI PD "A JE TO" (uhol synchronizacie)

         16A. Diagnostika Suzuki Vitara 2015 +.

         17. Ako previest ATARI800XL programy z mgf kazety do PC ?

         18. Bezdrôtový prenos obrazovky smartfónu na TV

         19. GPS, vytycovanie pozemkov.

      20. Zatmenie Slnka 20.3.2015 (Mesiacom) - fotenie Slnka A JE TO.

         21. Zafarbi si svoju motorku - moje FLASH animácie, hry.


    Flag Counter