Temná (tmavá) hmota a temná (tmavá) energia.                                   september 06 , 2016

Temná hmota sa správa presne tak, ako by existovali, približne rovnaké vesmíry ako náš, aj v ostatných dimenziách, ako tých našich a navzájom pôsobili gravitačne na seba. Napríklad "za našou" galaxiou sú ďalšie a tak na úrovni galaxie/galaktickej kopy, je gravitácia „silnejšia“ ako na úrovni hviezdy, lebo všetky vesmíry sú rovnako riedke ako náš. Preto je málo pravdepodobné, že "na mieste" Slnka, sa nachádza hviezda z iných vesmírov, naproti tomu, je veľmi pravdepodobné, v podstate zákonité, že "na mieste" našej galaxie sú iné galaxie v ďalších dimenziách.

Temná energia, je energia uvoľnená zo singularity Veľkého tresku. Jej malá časť sa premenila na hmotu a žiarenie (teda energiu rozloženú v priestore), ktorá spôsobuje brzdenie rozpínania vesmíru, gravitáciou. Ostatná temná energia, spôsobuje rozpínanie vesmíru (mohli by sme obrazne povedať, že je to "energia výbuchu"). Keďže v starších galaxiách , v ich stredoch, vznikajú "Sivé objekty", hmota v ich singularitách zaniká do "čistej energie", mohli by sme vlastne rovno povedať, že do temnej energie a tak energia rozpínania vesmíru rastie a teda vesmír sa asi zrýchlene rozpína. Všetko toto, približne rovnako, prebieha vo všetkých dimenziách vesmíru, takže aj v iných vesmíroch.

Singularita, kedže je 0 rozmerná (bezrozmerná) už nie je súčasťou iba nášho 3D vesmiru, ale ona a hlavne energia v nej, prislúcha už vesmíru ako celku, takže vesmírom vo všetkých dimenziách. Rovnako to platí aj o Veľkom tresku, ten tiež nie je len záležitosť nášho 3D vesmíru, ale vesmírov vo všetkých dimenziách.

Je to jednoduché, ale nikto tomu zatiaľ neverí.

http://riki1.eu/Sive_objekty_Grey_objects.htm

http://riki1.eu/Gravitacia_a_tmava_hmota.htm   

    Flag Counter