„Pasca na fotóny“ , fenomén UFO a guľový blesk.                                 december 24 , 2018

Fotón, sa po svojom vyžiarení zo zdroja , šíri od zdroja priestorom, v stále sa zväčšujúcej guli. Je to dané jeho nelokálnosťou, čo je jedna zo základných vlastností všetkých častíc (o nelokálnosti častíc viac tu: http://riki1.eu/vlnova_povaha_castic.htm).

Pre pozorovateľa , ktorý je v pokoji voči zdroju, sa tento fotón, kým nie je pohltený, nachádza niekde na povrchu tej gule, nevieme presne kde. Pre ostatných pozorovateľov, ktorí sa voči zdroju pohybujú, sa fotón nachádza niekde v objeme tej gule, nevieme presne kde.

Takže všeobecne môžeme povedať, že fotón, ktorý ešte nie je pohltený, sa môže nachádzať hocikde v objeme, tej stále rýchlosťou svetla  sa rozširujúcej gule. Takže by sme mali mať teoretickú možnosť, zachytiť všetky fotóny, ktoré opustili naše Slnko, od počiatku jeho vzniku, až do dnes a ešte neboli niekde vo vesmíre pohltené, vo veľmi malom objeme, hocikde v blízkosti Slnka, napríklad tu v blízkosti Zeme a tak získať obrovský zdroj energie. Slnko by ale tým pádom buď mierne pohaslo, alebo bliklo/blikalo. Záviselo by to od množstva energie, ktoré odčerpáme a dĺžky časového intervalu čerpania. To by bola „pasca na fotóny“.

Ďalšie informácie o „pasci na fotóny“ tu : http://riki1.eu/entropia.htm

Myslím si, že „pasca na fotóny“ (aj keď táto ide proti všetkým zákonom súčasnej fyziky, hádam až na zákon zachovania energie), fenomén UFO a guľový blesk, majú nejakého spoločného menovateľa. Dúfam, že tým spoločným menovateľom, nie je  nemožnosť ich existencie a predpokladám, že to bude budúci zdroj energie ľudstva a jediná možnosť, ako reálne cestovať vesmírom, bez potreby brať so sebou palivo. A to je, jediná možnosť ! Len zatiaľ fyzika nepustí, treba ju nejako zlomiť !

Keďže je v nadpise spomenutý aj fenomén UFO a guľový blesk, tak ešte pár slov aj k tomuto.

O guľovom blesku, je informácií aj dnes, v dobe internetu a Youtube,  veľmi málo. Myslím, že je to dané hlavne tým, že tento nie je spájaný s mimozemským pôvodom a tak pre ľudí nie je až taký atraktívny, zaujímavý. Dajú sa dohľadať informácie od metafyzicky nastaveného maďarského fyzika, teda nie veľmi dôveryhodné, Györgya Egelyho.  Ďalej nejaké štúdie, ktoré hovoria o vzniku guľového blesku silným stláčaním hornín, prípadne úderom blesku do piesku a vznikom guľového blesku z kremíku. Toto vraj potvrdzujú aj spektroskopické merania. Všetko sú to ale vedecky nepodložené informácie.

Podstatne iná je situácia s fenoménom UFO(neidentifikované lietajúce objekty), hlavne z pohľadu početnosti zdrojov informácií. Týchto je neúrekom, lebo sú pre ľudí lákavé, hlavne z dôvodu možného mimozemského pôvodu.

V poslednom čase som sa týmto zaoberal a prezrel som si desiatky a možno aj stovky dokumentov a „dokumentov“ o tomto fenoméne.  Poznám už každý významnejší prípad a videl som popis každého z viacerých zdrojov a uhlov pohľadu, takže už mám o podstate UFO svoju mienku.

UFO je vo väčšine prípadov, ak odhliadneme od takých banálnych pozorovaní, kde „UFO“ je silne svietiaca Venuša alebo iný prirodzený nebeský úkaz, silný, alebo výrazný svetelný úkaz. Takýto úkaz, je úplne prirodzene spojený, so silným zdrojom elektromagnetického žiarenia.

Pokiaľ tento úkaz, prebieha v blízkosti pozorovateľa, toto silné elektromagnetické žiarenie, môže na mozog, na to citlivých jedincov, pôsobiť halucinogénne. Takže potom títo jedinci majú halucinácie a keďže tieto javy skoro každý spája s mimozemšťanmi a ich kozmickými loďami, je jasné , že aké halucinácie to budú. Takýmto spôsobom môžeme vysvetliť skoro všetky úkazy UFO spájané s mimozemským pôvodom, vrátane všetkých typov „únosov“ mimozemšťanmi a tiež nefunkčnosť, alebo naopak, samovoľné zapínanie sa elektronických prístrojov.

Zaujímavý je ešte sociálno-psychologický moment tohto fenoménu. Ľudí, ktorí si vedome vymýšľajú historky o UFO, neoznačujeme za klamárov, ale za fantastov. Je to dané tým, že klamú, pre veľký počet ľudí, príťažlivým a zaujímavým spôsobom a tým vytvárajú nový zábavný priemysel. Sú to vlastne „umeleckí klamári“.

Ufológovia, ktorí sú skalopevne presvedčení o mimozemskej podstate UFO, majú v poslednej dobe pár „nezvratných“ dôkazov. Medzi ne patrí „reportáž“ v pozadí štúdia, s ruským predsedom vlády Medvedevom, kde si tento robí srandu z redaktorky a okolostojacich, prípadne spoveď nudiaceho sa dôchodcu, kanadského exministra (veeeeeľmi ex) obrany Hellyera, ktorý sa rozhodol urobiť si srandu z celého sveta, prípadne spoveď ďalšieho nudiaceho sa maďarského dôchodcu , bývalého štátneho tajomníka (veeľmi bývalého, ešte za komunistov) pána Opála a prípadné vtipkovanie exprezidenta Obamu .

Na záver, ešte niečo o tom, že ja nie som úplný skeptik, čo sa týka UFO, ako kozmickej lodi mimozemšťanov.

Problém so správami o UFO je ten, že ľudia sú hlúpi a chamtiví, teda nevedia zhodnotiť čo vidia, alebo si vymýšľajú s úmyslom nejakého zisku. Takže štatisticky vzato, keď nejakú správu o UFO čítate, vidíte, tak je to skoro na 100% hlúposť  alebo klamstvo.  Takže čo nám zostáva aby sme sa dozvedeli pravdu ? Musíme počkať kým UFO uvidíme na vlastné oči, takže sa treba častejšie pozerať na oblohu. 

No a keď sa už budete pozerať na oblohu častejšie, nezabudnite, že existujú lampióny šťastia, balóny rôznych tvarov a povrchov, rôzne svietiace drony, ktoré dokážu  veľmi rýchlo meniť smer, teda manévrovať,  lietadlá s pozičnými svetlami a tiež normálnymi reflektormi, autá so zapnutými svetlami, majákmi,  čo v noci chodia po lese, svetlice, lasery, guľové blesky, bahenné plyny, Venuša , Jupiter , ľudia, čo toto všetko využijú, aby si urobili srandu z ostatných.....  a až potom možno UFO ako mimozemská loď.
   

    Flag Counter