Matematika a svet okolo nás.                                                         jún 08 , 2016

Mnohí si myslia, že svet okolo nás je matematika. To ale nie je pravda, svet okolo nás je taký, aký je, je to dané. Pokiaľ sme ten svet správne pochopíli, mohli sme ho zatiaľ, až na malé výnimky (napríklad singularity) aj správne matematicky popísať.

Správne matematicky môžeme ale popísať aj nekonečné množstvo neexistujúcich svetov. V tej matematike nebude žiadna chyba, ibaže bude popisovať niečo, čo neexistuje.

Mojím najobľúbenejšim predmetom, na všetkých mojich školách, ktoré som absolvoval, bola matematika. Myslím, že som v nej aj vynikal medzi ostatnými študentami. Takže nie som proti matematike zaujatý.  

Napriek tomu, mám ale pocit, že pri ďalšom spoznávaní sveta okolo nás, už matematika nebude tou podstatou, ako doteraz.   

    Flag Counter